Αρχείο Εκδηλώσεων

Παραδοσιακή Μουσική
15 Μαρτίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Παραδοσιακή Μουσική
28 Ιανουαρίου 2013  
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
Παραδοσιακή Μουσική
06 Οκτωβρίου 2012  
Ο.Μ.Μ.Θ. - MINOS E.M.I.