Αρχείο Εκδηλώσεων

Παραδοσιακή Μουσική
Σάββατο, 31 Μαρτίου 2012  
Ο.Μ.Μ.Θ. - UNITED WORLD - GOETHE INSTITUT
Παραδοσιακή Μουσική
Πέμπτη, 02 Φεβρουαρίου 2012  
ΕΝ ΧΟΡΔΑΙΣ
Παραδοσιακή Μουσική
Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ''ΕΝ ΧΟΡΔΑΙΣ''
Παραδοσιακή Μουσική
Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2011  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ''ΕΝ ΧΟΡΔΑΙΣ''
Παραδοσιακή Μουσική
Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ''ΕΝ ΧΟΡΔΑΙΣ''
Παραδοσιακή Μουσική
Παρασκευή, 07 Οκτωβρίου 2011  
Ο.Μ.Μ.Θ. - Κ.Ο.Θ.