Αρχείο Εκδηλώσεων

Παραδοσιακή Μουσική
31 Μαρτίου 2012  
Ο.Μ.Μ.Θ. - UNITED WORLD - GOETHE INSTITUT
Παραδοσιακή Μουσική
02 Φεβρουαρίου 2012  
ΕΝ ΧΟΡΔΑΙΣ
Παραδοσιακή Μουσική
18 Δεκεμβρίου 2011  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ''ΕΝ ΧΟΡΔΑΙΣ''
Παραδοσιακή Μουσική
17 Δεκεμβρίου 2011  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ''ΕΝ ΧΟΡΔΑΙΣ''
Παραδοσιακή Μουσική
16 Δεκεμβρίου 2011  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ''ΕΝ ΧΟΡΔΑΙΣ''
Παραδοσιακή Μουσική
07 Οκτωβρίου 2011  
Ο.Μ.Μ.Θ. - Κ.Ο.Θ.