Αρχείο Εκδηλώσεων

Όπερα
25 Μαΐου 2002  
ΟΜΜΘ
Όπερα
25 Οκτωβρίου 2001  
ΟΜΜΘ/Δήμος Θεσσαλονίκης