Αρχείο Εκδηλώσεων

Όπερα
23 Μαρτίου 2018  
ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΥΡΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (SKULL OF YORICK PRODUCTIONS) - ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΛΑΡΙΣΑΣ - OPERA CLASSICA EUROPA
Όπερα
25 Νοεμβρίου 2017  
ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΥΡΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (SKULL OF YORICK PRODUCTIONS) - ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΛΑΡΙΣΑΣ - OPERA CLASSICA EUROPA
Όπερα
17 Νοεμβρίου 2017  
Ο.Μ.Μ.Θ.