Αρχείο Εκδηλώσεων

Όπερα
Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018  
ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΥΡΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (SKULL OF YORICK PRODUCTIONS) - ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΛΑΡΙΣΑΣ - OPERA CLASSICA EUROPA
Όπερα
Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017  
ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΥΡΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (SKULL OF YORICK PRODUCTIONS) - ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΛΑΡΙΣΑΣ - OPERA CLASSICA EUROPA
Όπερα
Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017  
Ο.Μ.Μ.Θ.