Administration

BOARD OF TRUSTEES

Chairman: Vasileios Gakis
Vice-Chairman: Theofanis Ougrinis
General Secretary: Eugenia Alexandropoulou-Egyptiadou
Treasurer: Emmanouil Aspasidis
Members:
Kyriakos Chamouzas
Dimitra Karyofylli-Konstantinidi
Eleni (Lena) Koulouri-Tornivouka
Nikolaos Papaioannou
Xanthi Skarpia-Heupel
Amalia Tsampazi

General Director:
Artistic Director: Christos Galilaias
Financial Director: Militsa Hasapi
Technical Director: Apostolos Andrias