Αρχείο Εκδηλώσεων

Συμφωνική Μουσική
30 Ιανουαρίου 2004  
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
20 Ιανουαρίου 2004  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
18 Ιανουαρίου 2004  
ΟΜΜΘ
Συμφωνική Μουσική
16 Ιανουαρίου 2004  
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Χοροθέατρο
11 Ιανουαρίου 2004  
ΟΜΜΘ
Χοροθέατρο
10 Ιανουαρίου 2004  
ΟΜΜΘ
Συμφωνική Μουσική
23 Δεκεμβρίου 2003  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
21 Δεκεμβρίου 2003  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
21 Δεκεμβρίου 2003  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
20 Δεκεμβρίου 2003  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
19 Δεκεμβρίου 2003  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
19 Δεκεμβρίου 2003  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
18 Δεκεμβρίου 2003  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
17 Δεκεμβρίου 2003  
ΟΜΜΘ
Εκπαιδευτικά Μουσικά Προγράμματα
17 Δεκεμβρίου 2003  
ΟΜΜΘ
Συμφωνική Μουσική
12 Δεκεμβρίου 2003  
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συμφωνική Μουσική
10 Δεκεμβρίου 2003  
Συμφωνική Μουσική
06 Δεκεμβρίου 2003  
ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
<< < 1 2 3 4 > >>