Αρχείο Εκδηλώσεων

Εργαστήρια
Παρασκευή, 03 Απριλίου 2020  
Διοργάνωση: EDUACT
Εργαστήρια
Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2020  
Διοργάνωση: EDUACT
Εργαστήρια
Δευτέρα, 03 Φεβρουαρίου 2020  
Διοργάνωση: EDUACT
Εργαστήρια
Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2020  
Διοργάνωση: EDUACT
Εργαστήρια
Δευτέρα, 02 Δεκεμβρίου 2019  
Διοργάνωση: EDUACT
Εργαστήρια
Παρασκευή, 01 Νοεμβρίου 2019  
Διοργάνωση: EDUACT
Εργαστήρια
Παρασκευή, 04 Οκτωβρίου 2019  
Διοργάνωση: EDUACT
Εργαστήρια
Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019  
Διοργάνωση: EDUACT