Αρχείο Εκδηλώσεων

Jazz
29 Δεκεμβρίου 2018  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Jazz
28 Νοεμβρίου 2018  
Ο.Μ.Μ.Θ.
Jazz
15 Οκτωβρίου 2018  
Ο.Μ.Μ.Θ. - 53α ΔΗΜΗΤΡΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ