Αρχείο Εκδηλώσεων

Έκθεση Ζωγραφικής
Παρασκευή, 03 Ιουνίου 2016  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Ο.Μ.Μ.Θ. - SMART COMMUNICATIONS