Αρχείο Εκδηλώσεων

Μπαλέτο
Πέμπτη, 07 Μαΐου 2015  
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΕΝΝΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Ο.Μ.Μ.Θ.
Μπαλέτο
Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015  
ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΕΝΝΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ Ο.Μ.Μ.Θ.