Αρχείο Εκδηλώσεων

Διαγωνισμός
11 Μαΐου 2014  
Διαγωνισμός
10 Μαΐου 2014  
BATTLE OF THE YEAR BALKANS
Διαγωνισμός
25 Μαρτίου 2014  
Ο.Μ.Μ.Θ. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ