Αρχείο Εκδηλώσεων

Θεατρική Παράσταση
24 Μαΐου 2013  
ΜΑΥΡΟΣ ΓΑΝΤΖΟΣ
Θεατρική Παράσταση
08 Μαΐου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΑΜΑΤΩΝ
Θεατρική Παράσταση
06 Μαρτίου 2013  
Θεατρική Παράσταση
23 Φεβρουαρίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΑΝΑ
Θεατρική Παράσταση
21 Φεβρουαρίου 2013  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΑΝΑ