Αρχείο Εκδηλώσεων

Έντεχνη Ελληνική Μουσική
29 Μαρτίου 2012  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΑΜΑΤΩΝ
Έντεχνη Ελληνική Μουσική
16 Μαρτίου 2012  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΣΠΕΙΡΑ ΣΠΕΙΡΑ-ΟΜΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
Έντεχνη Ελληνική Μουσική
10 Φεβρουαρίου 2012  
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΑΜΑΤΩΝ