Αρχείο Εκδηλώσεων

Σύγχρονη Μουσική
16 Οκτωβρίου 2018  
Ο.Μ.Μ.Θ. - 53α ΔΗΜΗΤΡΙΑ, ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Σύγχρονη Μουσική
12 Οκτωβρίου 2018  
Ο.Μ.Μ.Θ.