Νέα - Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση απόφασης ΔΣ για εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης έργου ΤΑ 5167085 (12/4/2024)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης αποφασίζει ομόφωνα τον ορισμό ως Εισηγητή Εκκαθάρισης Δαπάνης για τη διενέργεια των πληρωμών του έργου «Sub.14.13 Δημιουργία Ηχογραφικού Κέντρου και Στούντιο Επαυξημένης Πραγματικότητας στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης» με κωδικό MIS 5167085, ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με ενάριθμο έργου 2023ΤΑ01400067, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, τον κύριο Χαράλαμπο Σαλονικιό, υπάλληλο του Τμήματος Λογιστηρίου του ΟΜΜΘ.

Θεσσαλονίκη 01.03.2024

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο των πρακτικών
Αναρτημένο στη Διαύγεια ΑΔΑ: ΨΑ1Β4655ΞΓ-Α12

Επιστροφή