Σύνολο Ανατολικής Κλασικής Μουσικής «Ψαλτήρα» ΑΠΘ

Το Σύνολο Ανατολικής Κλασικής Μουσικής “Ψαλτήρα” ιδρύθηκε το 2019 στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια Ομάδα Μελέτης, η οποία συνδυάζει τη μουσικολογική έρευνα με την πρακτική εφαρμογή, με σκοπό την ανάπτυξη της μουσικότητας και την απόκτηση βιωμάτων και πρακτικών γνώσεων των μουσικών σχετικά με τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή κληρονομιά στον στίβο της εξωτερικής μουσικής και ειδικά της Λόγιας Μουσικής της Πόλης. Οι μουσικοί ενώνουν τις φωνές τους με τον ήχο μουσικών οργάνων παραδοσιακής ή/και κλασικής ανατολικής μουσικής όπως κανονάκι, ούτι, πολίτικη λάφτα, νέι, λύρα, μπεντίρ.
Υπεύθυνη του συνόλου είναι η Μαρία Αλεξάνδρου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος.
​​