Ποιητική ΤΜΕΤ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Η τάξη της Ποιητικής του διδάσκοντα Σταμάτη Πασόπουλου αντιστοιχεί σε μία από τις ειδικεύσεις της κατεύθυνσης Ελληνικής Παραδοσιακής (Δημοτικής) Μουσικής τους Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης. Αποτελεί ένα πεδίο μουσικής δημιουργίας και έρευνας βασισμένο στο πλαίσιο των προφορικών και γραπτών λαϊκών παραδόσεων της Ελλάδας και των γειτονικών της περιοχών. Στόχο της αποτελεί η ζύμωση νέων καλλιτεχνικών προτάσεων και η δημιουργία νέων προοπτικών και οραμάτων, συγχρονισμένες με το εκάστοτε παρόν μουσικό γίγνεσθαι. Μέσω της σύνθεσης πρωτότυπων μουσικών έργων συντελείται μια δυναμική διαδικασία ανανέωσης αλλά και επανάληψης που απαιτείται στη ζωτική φυσιογνωμία μιας “λαϊκής” μουσικής παράδοσης.

Συμμετοχές - Εμφανίσεις - Συνεργασίες

​​