Ορχήστρα Βιολιώνε ΤΜΕΤ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Σύνολο εγχόρδων
Η “Ορχήστρα Βιολιώνε” αποτελεί την ορχήστρα τοξοτών εγχόρδων των φοιτητών της ειδίκευσης βιολιού της κατεύθυνσης Παραδοσιακής Μουσικής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (περίπου 20 άτομα) και τελεί υπό τη διεύθυνση του επίκουρου καθηγητή του τμήματος στο εν λόγω αντικείμενο Γιάννη Ζαρία. Βασική επιδίωξη του μουσικού συνόλου αποτελεί η παρουσίαση ρεπερτορίου, ως επί το πλείστoν, της ελληνικής μουσικής των Βαλκανίων και της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου, μέσα από ένα δημιουργικό πρίσμα ενορχήστρωσης και εφαρμογής παλαιότερων, αλλά και πιο σύγχρονων ερμηνευτικών τεχνικών των τοξοτών εγχόρδων. Πρόκειται για μια εναλλακτική μουσική πρόταση σύμπραξης των τοξωτών εγχόρδων με στόχο την ανάπτυξη διαδραστικότητας και τη διαρκή εξερεύνηση διαύλων μουσικής επικοινωνίας μεταξύ τους με άφθονη αυτοσχεδιαστική διάθεση.

Συμμετοχές - Εμφανίσεις - Συνεργασίες

​​