Σύνολα Παραδοσιακής Μουσικής ΤΜΕΤ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Σύνολο Παραδοσιακής Μουσικής
Τα Σύνολα Παραδοσιακής Μουσικής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (ΤΜΕΤ) για περισσότερα από είκοσι χρόνια παρουσιάζουν οργανική και φωνητική μουσική από την Ελλάδα, τα Βαλκάνια και τις γειτονιές της Ανατολής, ισορροπώντας ανάμεσα στην ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση, το σύγχρονο crossover και την προφορική παράδοση.

Συμμετοχές - Εμφανίσεις - Συνεργασίες

​​