ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΡΧΗΣΤΡΕΣ

ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΜΜΘ
A' Μέρος
Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)
Συμφωνία αρ. 44, K81, σε ρε μείζονα
  Allegro
  Andante
  Allegro molto
Γιώργος Κουρουπός (1942):
Κοντσερτίνο για πιάνο και ορχήστρα δωματίου
  Allegro molto
  Andante
  Allegro

Β' Μέρος
Franz Joseph Haydn (1732-1809):
Συμφωνία αρ. 45, σε φα δίεση ελάσσονα, "Του Αποχαιρετισμού" (Farewell)
  Allegro assai
  Adagio
  Menuet: Allegretto
  Finale: Presto-Adagio

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Χαράλαμπος Αγγελόπουλος Πιάνο
Ορχήστρα Πατρών Συμφωνική Ορχήστρα
Δημήτρης Μποτίνης Διεύθυνση Ορχήστρας

  • 12 Απριλίου 2009
    Κυρ     21:00  (ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μ1)
ΠΡΟΣΕΧΩΣ