ΣΕΙΡΑ: ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
ΕΝ ΧΟΡΔΑΙΣ, ΤΟΥΡΚΟΙ, ΠΕΡΣΕΣ, ΛΙΒΑΝΕΖΟΙ & ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΕΣ

ΟΜΜΘ
Α’ Μέρος
Ιράκ Μπεστέ - Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου
ήχος βαρύς διατονικός, ρυθμικός κύκλος Αγίρ Τσεμπέρ 24/4
ΔΡΟΣΟΣ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ & ΧΟΡΩΔΙΑ
Εις ένα κάλλος θαυμαστόν - Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου
ήχος α΄, ρυθμικός κύκλος τετράσημος
ΔΡΟΣΟΣ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ
Τι σκληρότις είναι φως μου - Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου
ήχος δ΄ λέγετος, ρυθμικός κύκλος τετράσημος
ΔΡΟΣΟΣ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ & ΧΟΡΩΔΙΑ
Κράτημα - Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου
ήχος δ΄ λέγετος
ΧΟΡΩΔΙΑ
Nûba al Khadhra - Khmayyis Tarnân
ήχος πλ. δ΄ σκληρός διατονικός, μακάμ Ναχαουάντ
ρυθμικοί κύκλοι σε 8/8, 2/4 & 6/8
DORSAF HAMDANI
Fûq ash-shajra - Khmayyis Tarnân
ήχος δ΄ λέγετος, μακάμ σικά
DORSAF HAMDANI
Mounyati ‘Azza Stibari - Sayyed Darwish
ήχος πλ. δ΄ σκληρός διατονικός, μακάμ Ναχαουάντ
ρυθμικός κύκλος Muhajjar 14/4
GHADA SHBEIR
Ya Shadi al Alhan - Sayyed Darwish
ήχος πλ. δ΄ τετράφωνος, μακάμ ραστ σουζινάκ
ρυθμικός κύκλος Masmûdi Kabir 8/4
GHADA SHBEIR
Ya Bahguet al Rouh - Sayyed Darwish
ήχος πλ. δ΄ σκληρός διατονικός, χιτζακιάρ κιουρδί ρυθμικός κύκλος Samâ’î Dârijî
GHADA SHBEIR
Time in 9/8 world - Misirli Ahmet
Gölde Tek Basina II  - Misirli Ahmet
3 a.m. in Cairo - Misirli Ahmet

Β’ Μέρος
Χήρα - Αστικό τραγούδι της Πόλης και της Σμύρνης
ήχος πλ. δ΄ επτάφωνος χρωματικός, ρυθμικός κύκλος δίσημος
ΔΡΟΣΟΣ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ
Σούστα πολίτικη - ήχος πλ. β΄ επτάφωνος, μακάμ Χιτζαζκιάρ, ρυθμός τετράσημος
ΔΡΟΣΟΣ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ
Στης Σαλονίκης το τσαρσί - Θράκης ήχος α΄, μακάμ ουσάκ, ρυθμός εξάσιμος
ΔΡΟΣΟΣ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ
Συγκαθιστός - Οργανικός σκοπός από τη Θράκη
Ήχος α΄, ρυθμός εννεάσιμος
The Invisible Love - Ara Dinkjian
ήχος πλ. β΄, μακάμ χιτζάζ ρυθμός εξάσημος
Slide Dance - Ara Dinkjian
ήχος δευτερόπρωτος, μακάμ καρτζιάρ, ρυθμός εννεάσημος
Νύχτα - Άλκη Ζοπόγλου
ήχος πλ. α΄ σκληρός διατονικός, ρυθμός εξάσημος
Διάφανη βροχή - Κυριάκου Καλαϊτζίδη
ήχος πλ. α΄ πεντάφωνος, ρυθμός τετράσημος
Κύματα - Βασίλη Τζωρτζίνη
ήχος πλ. δ΄ σκληρός διατονικός, ρυθμός τετράσημος
Beneniem - Κυριάκου Πετρά
ήχος πλ. δ΄ σκληρός διατονικός, ρυθμός επτάσημος
Εξορία - Κυριάκου Καλαϊτζίδη
Ήχος πλ. β΄, ρυθμός τετράσημος
Μάτια μου – Kadouka El Mayyas
ήχος πλ. β΄ επτάφωνος, ρυθμός τετράσημος
GHADA SBEIR - DORSAF HAMDANI
ΔΡΟΣΟΣ ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ και ΧΟΡΩΔΙΑ
Σεχνάζ λόγκα - Santuri Ethem Bey
ήχος πλ. β΄ επτάφωνος, ρυθμός δίσημος

Μουσικό σχήμα "Εν Χορδαίς"

Συμμετέχουν οι προσκεκλημένοι δεξιοτέχνες:
Dorsaf Hamdani (Τύνιδα): τραγούδι
Ghada Shbeir (Βηρυτός): τραγούδι
Misirli Ahmet (Κωνσταντινούπολη): κρουστά
Ara Dinkjian (Ν. Υόρκη): ούτι, τζουμπούς σάζι
Imane Homsy (Βηρυτός): κανονάκι
Hassan Faqir (Αμμάν): νέι
Lassaad Hosny (Τύνιδα): ρεκ
Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Κυριάκος Καλαϊτζίδης

Τιμές εισιτηρίων:
25€, 15€, 10€ (μαθητικά-φοιτητικά)
Έναρξη προπώλησης: για το κοινό 8 Μαρτίου
για τους συνδρομητές 22 Φεβρουαρίου

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

  • 01 Απριλίου 2006
    Σαβ     21:00  (ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μ1)
ΠΡΟΣΕΧΩΣ