ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: CULTURAL HERITAGE SCHOOL 2

Διοργάνωση: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ & ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΟΥΣΕΙΩΝ (ICOM) ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Το Υπουργείο Πολιτισμού, η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα και το Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) συνδιοργανώνουν Σεμινάριο με τίτλο «Cultural Heritage School 2», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Φεβρουαρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Εισηγητές θα είναι Έλληνες και ξένοι ειδικοί επιστήμονες. Γλώσσες εργασίας θα είναι η ελληνική και η αγγλική.
Στην εισαγωγική ενότητα του Σεμιναρίου θα γίνει παρουσίαση των ψηφιακών εργαλείων του Υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση και την προστασία κινητών και ακίνητων μνημείων.
Ακολούθως το Σεμινάριο διαρθρώνεται σε δύο κύριες θεματικές ενότητες.
Η πρώτη ενότητα αφορά στην κλιματική αλλαγή και στις επιπτώσεις της στην πολιτιστική κληρονομιά. Ειδικότερα θα αναλυθούν οι κλιματικοί κίνδυνοι για την πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και οι δείκτες που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση κινδύνου. Θα δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να διαμορφώσουν, με την κατάλληλη διεπιστημονική υποστήριξη, σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και στις επιπτώσεις της για επιλεγμένο αρχαιολογικό χώρο στην Ελλάδα.
Η δεύτερη ενότητα αφορά την κλιματική αλλαγή και τα μουσεία, την αντιμετώπιση των κινδύνων, και των προκλήσεων και την προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα.
Οι δύο αυτές ενότητες πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 
Το Σεμινάριο προβλέπεται να παρακολουθήσουν περίπου 70 συμμετέχοντες, αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες, διαχειριστές πολιτιστικής κληρονομιάς και άλλοι εμπλεκόμενοι από την Ελλάδα και από άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

  • 08 Φεβρουαρίου 2024 έως 09 Φεβρουαρίου 2024
    Πεμ|Παρ     09:00 - 17:00  (ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ Μ2)
ΠΡΟΣΕΧΩΣ