ΣΕΙΡΑ: ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΡΑΒΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ &
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΟΝΣΕΡΒΑΤΟΥΑΡ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ

ΟΜΜΘ
Έργα κλασσικής αραβικής μουσικής παράδοσης από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα.

Α' Μέρος
Μουσικό σύνολο του Ινστιτούτου Αραβικής Μουσικής του Καίρου

Takht Abdou Dagher
Longa Nihavend - makam Nihavend, rhythmic cycle Unité Sa’ira
Longa Agam - makam Αgam, rhythmic cycle Unité Kabir, Unité Sa’ira, saraband
Kiourdi Semai - hard diatonic, rhythmic cycle Sama’i Te’iil, York sama’i
Layali Zaman - makam rast, rhythmic cycle Unité kabir - Malfouf
Music of the Nil - makam agam, rhythmic cycle Masmoudi kabir
Manda - makam agam, rhythmic cycle Serband

Β' Μέρος
Μουσικό Σύνολο Ανατολικής μουσικής του Εθνικού Κονσερβατουάρ του Λιβάνου

Meeting - maqam Bayati, rhythmic cycle Maqsoum, composer: Charbel Rouhana
Wasla of Muwashas in maqam Hijazi sung by Ghada Shbeir
Ya Ghazalan (O gazelle) - rhythmic cycle Sama’i, anonymous composer (old)
Ma Ihtiyali (What am I to do) - rhythmic cycle Aqsaq, anonymous composer
Ward al-Riyad (Flowers of the garden) - rhythmic cycle Ugrug, anonymous composer
Wasla of MuwashaHs in maqam Rast sung by Rima Khcheich
Ya Hilalan (O crescent) - rhythmic cycle Nawakht, composer: Sayyed Darwiche
Kulluma Rumtu Irtishafan (Every time I approached to drink) - rhythmic cycle Masmudi, composer: Sayyed Darwiche.
Futina al-Lazi (Enchanted was he) - rhythmic cycle Darij, composer Fuad abd el-Majid
Tala’ li al-Biki (Suddenly I cried) - maqam Hijazi, rhythmic cycle maqsoum, composer: Philémon Wehbé
Group of MuwashaHs sung by Ghada Shbeir
Badat min al-khidr (She appeared) - maqam Bayati, rhythmic cycle Muhajjar masri, anonymous composer(old)
Qum bina (Come on) - maqam Bayati, rhythmic cycle sama’i, anonymous composer
Lamma bada yatathanna (When she/he moved) - maqam Nahawand, rhythmic cycle
sama’i, anonymous composer
Group of MuwashaHs sung by Rima Khcheich:
Ya Leil al-Sabbu (O Night) - maqam Hijazi, rhythmic cycle Duyak, anonymous composer
Ya ba’ida al-dar (You who live far) - maqam Iraq, rhythmic cycle Mukhammas, Zakaria Ahmad
Ya Ghariba al-Dar (You whose house is away) - maqam Kurdi, rhythmic cycle new 8/4, composer Fuad Abd el-Majid.

Κυριάκος Καλαϊτζίδης

Μουσικό σύνολο του Ινστιτούτου Αραβικής Μουσικής του Καίρου
Takht Abdou Dagher

Abdou Daghrer: βιολί
Modasser Abuol Wafa: ούτι
Gamal Abdel Moneim Abdel Latif: κανονάκι
Mohamed Wagdi: νέι
Abdel Sami Kamel El Din: ρεκ
Salah Ragab: κοντραμπάσο
Ayat Farouk Ali El Moghazy: φωνή

Μουσικό Σύνολο Ανατολικής μουσικής του Εθνικού Κονσερβατουάρ του Λιβάνου
Ghada Shbeir: φωνή
Rima Khcheich: φωνή
Imane Homsy: κανονάκι
Charbel Rouhana: ούτι
Samir Mahmoud Siblini: νέι
David Estephan: κρουστά
Toufic Kerbage: Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Η συναυλία αποτελεί δράση του έργου MediMuses που υλοποιεί το ΕΝ ΧΟΡΔΑΙΣ στο χρηματοδοτικό πλαίσιο του προγράμματος Euromed Heritage II της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Τιμές εισιτηρίων:
25 €, 15 €, 10 € (μαθητικά-φοιτητικά)
Έναρξη προπώλησης: για το κοινό 24 Ιανουαρίου,
για τους συνδρομητές 10 Ιανουαρίου

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

  • 15 Φεβρουαρίου 2003
    Σαβ     21:00  (ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μ1)
ΠΡΟΣΕΧΩΣ