Η ΣΟΔΘ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ

Η ΣΟΔΘ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ

Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α’ Μέρος
Aram Khachaturian: Κοντσέρτο για φλάουτο και ορχήστρα
                                 (μεταγραφή του Κοντσέρτου για βιολί και ορχήστρα από τον
                                 Jean-Pierre Rampal)
                                 Luna Cholong Kang φλάουτο
Β’ Μέρος
Johannes Brahms: Συμφωνία Αρ. 4 σε Μι ελάσσονα, Έργο 98

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

10€, 5€ (μειωμένο)

  • 24 Μαΐου 2017
    Τετ     21:00  (ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ Μ2)
ΠΡΟΣΕΧΩΣ