ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΦΜΘ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΝ

Διοργάνωση: ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η προσφυγή λαών ή κοινωνικών ομάδων εις νέους τόπους, ίσως προηγουμένως αγνώστους, πραγματοποιουμένη υπό συνθήκας απειλής ή εκδιώξεως αποτελεί τραυματικόν γεγονός, το οποίον προσλαμβάνει τον χαρακτήρα της ψυχοσωματικής εκριζώσεως από περιβάλλοντα και συνθήκας κοινωνικού ομοιοστατικού ισοζυγίου. Συγχρόνως όμως ανατέλλει εις την ψυχήν και η ελπίς της ανασυγκροτήσεως και της αναδημιουργίας, υπό καλυτέρας ίσως συνθήκας εις τας οποίας θα πρυτανεύει η ασφάλεια, ο σεβασμός και η ελευθερία. Τα αλληλοσυγκρουόμενα συναισθήματα των ανθρώπων, οι οποίοι έζησαν την προσφυγικήν εμπειρίαν και  υπέστησαν τας συνεπείας αυτής απετυπώθησαν εις τας μουσικάς συνθέσεις των, αι οποίαι εκφράζουν την αγάπην διά την πατρίδα, τον πόνον, την αγωνίαν, την ανασφάλειαν εκ της εγκαταλείψεως αλλά και τας προσδοκίας διά μίαν νέαν αρχήν, εις την οποίαν αι παραδόσεις, αι αρχαί, αι αξίαι και το πολιτιστικόν  περίγραμμα των θα επιβιώσει καλλιεργούμενον  εις νέον εύφορον έδαφος. Η μουσική των προσφύγων είναι η μυστική γλώσσα της θλίψεως και της ελπίδος της κοπώσεως και της δυνάμεως του τέλους και της αρχής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Χαιρετισμός του Προέδρου του ΣΦΜΘ, κ. Γιάννη Σφενδόνη
Σύντομοι χαιρετισμοί επισήμων
 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Τερέζα Βαλαλά,  Ομ. Καθηγήτρια Φιλοσοφίας ΑΠΘ, Ακαδημαϊκός
Η ρόλος της μουσικής εις την αποξένωσιν και την εγγύτητα μεταξύ των ανθρώπων και μετά του Θεού.
 
Ανδρονίκη Σερενίδου, Καθηγήτρια Μουσικής, Μουσικολόγος
Η μουσική των προσφύγων, έκφρασις ψυχής
 
Παναγιώτης Χοβαρδάς, Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου
Ψαλτική μετανάστευση και προφορική παράδοση: Η προσφορά των προσφύγων στην Εκκλησιαστική μουσική ζωή της Θεσσαλονίκης κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα.
 
Αναστασία Ζαχαριάδου, Τμήμα Μουσικών σπουδών ΑΠΘ
Το αναγκαστικό ταξίδι της μουσικής των Ελλήνων της Μικράς Ασίας: Ακολουθώντας πρόσφυγες μουσικούς
 
Παύλος Τσακαλίδης, Δρ. Μουσικής Εθνικό Πανεπιστήμιο Μουσικής Βουκουρεστίου
Η μουσική του Πόντου - Δημοτική Παράδοση και Σύγχρονη Πραγματικότητα
 
Σταύρος Μπαλογιάννης, Ομοτ. Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ
Η μουσική, η γλώσσα του πόνου, της ελπίδος και της προσδοκίας
 
 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ:
Τα έργα ερμηνεύονται υπό της Ψαλτήρας, με την συμμετοχήν της Γυναικείας Βυζαντινής Χορωδίας "Αγία Ανυσία"
 
- Ιράκ σεμάϊ του Ιμπραχίμ Αγά (17ος αι.)
- Ράστ σεμάϊ «Κύματα θαλάσσης» που αποδίδεται στον Πρίγκιπα Δημήτριο Καντεμίρ
- «Μοναχογιός ο Κωνσταντής»
- «Μενεξέδες και ζουμπούλια»
- «Η Παναγιά» του Αποστόλου Καλδάρα, από τον κύκλο «Βυζαντινός Εσπερινός»

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Είσοδος ελεύθερη

  • 19 Φεβρουαρίου 2023
    Κυρ     11:00  (ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ Μ2)