ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΑΝΔΗΜΙΩΝ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

Διοργάνωση: ΜΜΘ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η δημιουργικότης αποτελεί το ωραιότερον άνθος της ανθρωπίνης νοήσεως. Τόσον διά της επιστήμης όσον και διά της τέχνης, η δημιουργικότης υπερβαίνει τα όρια του χρόνου και επεκτείνεται εις την αιωνιότητα, ως κλίμαξ, η οποία στηρίζει πάντοτε νέες μορφές και τύπους δημιουργικής εκφράσεως, ενώ αι αρχικαί βαθμίδες διατηρούν αμετάβλητον την θεμελιώδη αξίαν και φωτεινότητά των, εις την πορείαν της ανθρωπότητος.
Η μουσική εκφράζει την κορυφαίαν δημιουργική δύναμιν της σκέψεως και του συναισθήματος, αναπτυσσομένη υπό το κράτος όλων των καταστάσεων, συνοδεύουσα πιστώς και αυθορμήτως, με ιδιαιτέραν γνησιότητα την ανθρωπίνην ζωήν εις όλας τας διακυμάνσεις της.
Υπό το κράτος της οξείας υπαρξιακής απειλής, εις περιόδους ευρείας νοσηρότητος, πανδημιών, καταστροφών εις τας οποίας εμπλέκεται μετ’ οδύνης η ανθρωπίνη ψυχοσωματική υπόστασις, ο μουσικός εκφράζει τον πόνον, την αγωνίαν, την εσωτερικήν σύνθλιψιν, την απόγνωσιν, το προανάκρουσμα του θανάτου και την απόσβεσιν της ζωής, διατηρών εν τούτοις την ελπίδα και την προσδοκίαν διά την ταχείαν έλευσιν μίας νέας ημέρας, ο ήλιος της οποίας θα επαναφέρει το φως και την χαράν εις την ζωήν, την υγείαν, την συμφιλίωσιν και ειρήνην εις τους ανθρώπους.
Η τελευταία πανδημία, όπως και αι προγενέστεραι, μας αποκαλύπτει διά μέσου της μουσικής όλας τας αλγεινάς συγχορδίας της αγωνιούσης ψυχής, η οποία αναζητούσε και αναζητά συνεχώς την κάθαρσιν και προσβλέπει εις την ταχείαν, οριστικήν και αμετάστρεπτον λήξιν του εξελισσομένου υπαρξιακού και κοινωνικού δράματος.

Εισαγωγή
Υπό του Προέδρου Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης κ. Ιωάννη Σφενδόνη
 
Μουσική Εκδήλωση / Εισαγωγή:
- Τρίπτυχο για τη Σμύρνη - Θάλεια Μαυρίδου - Κωνσταντίνος Γκαρίπης
- Μικρή Λακριμόζα για μεγάλες ψυχές (μια Σμυρνέικη παράφραση) – Κωνσταντίνος Γκαρίπης
 
Διαλέξεις:
 
«Η δημιουργικότης του εγκεφάλου υπό δυσμενείς συνθήκας και επί απειλής της ζωής»
Σταύρος Ι. Μπαλογιάννης
Ομοτ. Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ
 
«Μουσική και Πανδημίες»
Κωστής Κωνσταντάρας
Διευθυντής Χορωδιών εις Αθήνας, Βιολόγος
 
«Διαχείριση εργασιακών συνθηκών στις  Κρατικές Ορχήστρες κατά την περίοδο της πανδημίας»
Εύη Δελφινοπούλου
Προέδρος Μουσικών Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης
 
« Η μουσική έκφρασις επί της πανδημίας εκ κορωνοϊού: Η εμπειρία ενός συνθέτου και διδασκάλου»
Κώστας Τσούγκρας
Συνθέτης, Μουσικολόγος
Πρόεδρο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.
Αναπληρωτής καθηγητής Συστηματικής Μουσικολογίας
 
"Μουσικές συνθέσεις πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τα lockdown"
Κατερίνα Αϋφαντή, με την συμμετοχή του Ηλία Αϋφαντή
Καθηγήτρια Νανοτεχνολογίας και Νανοβιολογίας εις ΗΠΑ
 
«Αι συνέπειαι της Μαύρης Πανώλης (1346-1353) επί της μουσικής συνθέσεως και εκφράσεως εις την Ευρώπην»
Ανδρονίκη Σερενίδου
Μουσικολόγος, Καθηγήτρια
 
«Η μουσική σύνθεσις του Пёτр Ильи́ч Чайко́вский (Τσαϊκόφσκι)  κατά την επιδημίαν της χολέρας το 1893»
Natalia Suponitskaya
Διευθύντρια Κρατικού Μουσείου της Ρωσίας
 
"Απ΄ τη Σμύρνη έρχομαι...  
Μουσική και κοινωνία των προσφύγων του 1922”
Θεοφάνης Μαλκίδης
Διδάκτορας Παντείου Πανεπιστημίου
 
Μουσική Εκδήλωση/ Πέρας Ημερίδας:
«Κύριε Ελέησον»
Σύνθεση Αγγελικής Μπαλογιάννη

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου

  • 05 Ιουνίου 2022
    Κυρ     11:00  (ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΩΡΙΣ ΣΑΛΤΙΕΛ Μ2)