ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Διοργάνωση: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
: Βυζαντινός Χορός του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου
Ἀλληλούϊα, - Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται
Τῷ τὴν ἄβατον, κυμαινομένην θάλασσαν… Ἔφριξε Παίδων εὐαγῶν…. Ἐμεγάλυνας Χριστέ, τὴν τεκοῦσάν σε Θεοτόκον
Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον……Ἐρχόμενος ὁ Κύριος, πρὸς τὸ ἑκούσιον Πάθος  
 
Μ.ΔΕΥΤΕΡΑ: Βυζαντινός χορός "ΕΥΔΡΟΜΟΥΝΤΕΣ" & Γυναικείος Βυζαντινός Χορός "ΕΥ Νεάνιδες" του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου του Ιερού Ναού Αγίου Θεράποντος
«Ἀλληλούϊα»
«Τὸν Νυμφίον ἀδελφοὶ ἀγαπήσωμεν»
 «Τῷ δόγματι, τῷ τυραννικῷ», «Ἡ τὸν ἀχώρητον Θεόν»
 «Τὸν νυμφῶνα σου βλέπω»
 «Ἐν ταῖς λαμπρότησι τῶν Ἁγίων σου»
 «Τοῦ κρύψαντος τὸ τάλαντον»
 «Γεύσασθε καὶ ἴδετε»
 
Μ.ΤΡΙΤΗ: Βυζαντινός Χορός Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
«Κύριε η πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή….» Τροπάριο Κασσιανής
 
Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ: "Εργαστήρι Εκκλησιαστικής Μουσικής Θεσσαλονίκης"
Ὄτε οἱ ἔνδοξοι μαθηταὶ
Τμηθείσῃ τμᾶται - Ξενίας Δεσποτικῆς
Μυσταγωγῶν σου, Κύριε, τοὺς μαθητὰς
 
Μ.ΠΕΜΠΤΗ: ΕΥΦΩΝΟΝ
Άρχοντες λαόν
Έδραμε λέγων ο Ιούδας
Διά Λαζάρου την έγερσιν
Εν τω δείπνω τους μαθητάς
Έστησαν τα τριάκοντα αργύρια
Μικράν φωνήν
Τον ληστήν αυθημερόν
Δύο και πονηρά εποίησεν
Εξέδυσάν με τα ιμάτιά μου
Κύριε αναβαινοντος σου, εν τω Σταυρώ
 
Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Βυζαντινός χορός ΗΔΥΜΕΛΟΝ
«Σε το αναβαλλόμενον το φως»
Εγκώμια : επιλογές εγκωμίων 3 στάσεις
Ευλογητάρια
 
Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ: Εργαστήρι Παρασημαντικής
Σήμερον ο άδης στένων βοά, συνέφερέ μοι
Σήμερον ο άδης στένων βοά, κατελύθη μου η εξουσία
Ύμνος των Τριών Παίδων
Ανάστα ο Θεός, ήχος Βαρύς
 
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: Χορός ''Θεσσαλονικείς Υμνωδοί''
‘’Δεύτε λάβετε φώς…’’
‘’Αναστάσεως ημέρα λαμπρυνθώμεν λαοί…’’
‘’Αναστάσεως ημέρα λαμπρυνθώμεν λαοί…’’, Καταβασίες, α΄, θ΄, Ωδή
’’Αναστάσεως ημέρα…’’, Δοξαστικό του Πάσχα
 
ΦΙΝΑΛΕ - ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΧΟΡΟΙ
Χριστός Ανέστη εκ νεκρών
Τις Θεός μέγας
Αφήγηση Γρηγόρης Βαλτινός

Βυζαντινός Χορός Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου
Χοράρχης Δημήτριος Χριστοδούλου
 
Βυζαντινός Χορός "ΕΥΔΡΟΜΟΥΝΤΕΣ" & Γυναικείος Βυζαντινός Χορός  "ΕΥ Νεάνιδες" του Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου του Ιερού Ναού Αγίου Θεράποντος
Χοράρχης Γεώργιος Πατρώνας
 
Βυζαντινός Χορός Ι.Ν. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
Χοράρχης Αλέξανδρος Δασκαλάκης
 
"Εργαστήρι Εκκλησιαστικής Μουσικής Θεσσαλονίκης"  
Χοράρχης Βασίλειος Βασιλείου
 
ΕΥΦΩΝΟΝ Βυζαντινός Χορός Καθεδρικού Ναού της του Θεού Σοφίας
Χοράρχης Στυλιανός Ζαχαρίου
 
Βυζαντινός Χορός ΗΔΥΜΕΛΟΝ 
Χοράρχης Ιωάννης Τσάμης
 
Εργαστήρι Παρασημαντικής
Χοράρχης Σωτήριος Δεσπότης
 
Χορός ''Θεσσαλονικείς Υμνωδοί''
Χοράρχης Ιωάννης Λιάκος

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Ιωάννης Τσάμης Καλλιτεχνική επιμέλεια

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Δωρεάν είσοδος με προσκλήσεις.
Διέθεση προσκλήσεων από τους Βυζαντινούς Χορούς.

  • 03 Απριλίου 2023
    Δευ     20:00  (ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ Μ2)
ΠΡΟΣΕΧΩΣ