Εκδηλώσεις

Εξωτερική Παραγωγή
Τρίτη, 18 Ιουνίου 2024  
Διοργάνωση: ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ ΧΟΡΟΤΕΧΝΗ
Εξωτερική Παραγωγή
Τρίτη, 25 Ιουνίου 2024  
Διοργάνωση: MODARTS PERFORMING ARTS CENTRE
Εξωτερική Παραγωγή
Κυριακή, 30 Ιουνίου 2024  
Διοργάνωση: TERPSICHORUS SCHOOL OF DANCE