Εκδηλώσεις

Συνέδριο
Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2023  
Διοργάνωση: CONVIN SA
Έντεχνη Ελληνική Μουσική
Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2023  
Διοργάνωση: GR ENTERTAINMENT WORLD LTD