Διοίκηση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Νικήτας Μυλόπουλος
Αντιπρόεδρος: Αναστασία Λαδά
Γενική Γραμματέας: Ιωάννα Ναούμ
Ταμίας: Ραφαήλ - Ρόλλυ Γκατένιο
Μέλη:
Κωνσταντίνος - Σωτήριος Βόμβολος
Ίντα Μασαράνο
Ιουλία Πιπινιά
Δάφνη Τραγάκη
Συραγώ Τσιάρα
Κωνσταντίνος Χάρδας

Γενικός Διευθυντής: Γεώργιος Τσιάμης
Καλλιτεχνικός Διευθυντής:
Οικονομική Διευθύντρια: Μηλίτσα Χασάπη
Τεχνικός Διευθυντής: Απόστολος Ανδριάς