Συνέδρια

Συνέδριο
25 Μαΐου 2017  
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ-ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΠ-ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ-ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ-ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ-ΠΣΧΜ