Συνέδρια

Συνέδριο
15 Δεκεμβρίου 2018  
THESSALONIKI HEART INSTITUTE - ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
Συνέδριο
10 Μαΐου 2019  
Ε.Ε.Φ.Ι.Ε.