Παιδική Χορωδία Μουσικού Σχολείου Αθήνας

Χορωδία
Η Παιδική Χορωδία του Μουσικού Σχολείου Αθήνας δημιουργήθηκε ένα χρόνο μετά την ίδρυσή του, τον  Οκτώβριο του 2017. Την αποτελούσαν 25 κορίτσια και 15 αγόρια της Α΄ Γυμνασίου. Τον Οκτώβριο του 2018 η χορωδία αλλάζει μορφή και πλέον αποτελείται από 25 κορίτσια της Β’ Γυμνασίου και 15 κορίτσια της Α’ Γυμνασίου. Προσανατολισμός και στόχος της χορωδίας είναι να καλύψει στα πρώτα δύο χρόνια ένα ευρύ ρεπερτόριο από διαφορετικές χώρες και να εμβαθύνει στα a capella έργα.
Η επιδίωξη για την φετινή χρονιά είναι η προετοιμασία για τη συμμετοχή στο φεστιβάλ και διαγωνισμό της INTERKULTUR στην Καλαμάτα, τον Οκτώβριο του 2019. Υπεύθυνοι καθηγητές είναι ο Νικόλαος Πρίγκας και η Κωνσταντίνα Σαμακοβλή.
​​