Ζαχαρίας Σκούρας

Ο Ζαχαρίας Σκούρας είναι Καθηγητής Γενετικής του ΑΠΘ. Έλαβε Πτυχίο το 1977 και Διατριβή το 1984, Τμήμα Βιολογίας-ΑΠΘ. Μετεκπαιδεύθηκε σε Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια του Εξωτερικού. Ακαδημαϊκές και διοικητικές θέσεις: Πρόεδρος της Παν/νιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων, Πρόεδρος του Τμήματος Βιολογίας, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΝΟΗΣΙΣ, κ.ά. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Δομή, λειτουργία και εξέλιξη γονιδίων και γονιδιωμάτων - Διερεύνηση των σχέσων/αλληλεπιδράσεων γενοτύπου, περιβάλλοντος και φαινοτύπου - Φιλοσοφία. Kριτής ερευνητικών προγραμμάτων και εργασιών καθώς και συγγραφέας επιστημονικών εργασιών, άρθρων (ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο), ανακοινώσεων (πρακτικά συνεδρίων) και αρκετών βιβλίων, με τελευταίο το Αναζητώντας τη ζωή – Από την αρχαιότητα μέχρι τον 21ο αιώνα.