Κέντρο Μελέτης Παραδοσιακών Χορών ''Κύκλος''

Το Κέντρο Μελέτης Παραδοσιακών Χορών «ΚΥΚΛΟΣ» είναι ένας πολιτιστικός φορέας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη το Φεβρουάριο του 2006. Ο φορέας απαρτίζεται από µέλη τα περισσότερα από τα οποία διαθέτουν πολυετή εµπειρία και προσφορά στο χώρο του ελληνικού παραδοσιακού πολιτισµού. Ο «Κύκλος» δεν ήρθε να συµπληρώσει κάποιο κενό στο πλήθος των χορευτικών οµάδων που λειτουργούν στην Θεσσαλονίκη. Ήρθε να καλύψει την ανάγκη για περαιτέρω ενασχόληση µε το µεγάλο και σπουδαίο κεφάλαιο της Πολιτιστικής μας Κληρονοµιάς. Οι δραστηριότητες του «Κύκλου» ξεφεύγουν από το στενό πλαίσιο της εκµάθησης των βηµάτων των παραδοσιακών χορών. Επεκτείνεται µε, υπευθυνότητα και σεβασµό, στο τρίπτυχο χορός - µουσική - φορεσιά θεωρώντας σηµαντικό για την κατανόηση του χορού, την µελέτη και των άλλων δύο στοιχείων της τοπικής παράδοσης, αφού κανένας χορός δεν γεννήθηκε ανεξάρτητα από τη µουσική που τον συνοδεύει. Η µελέτη της σηµειολογίας που φέρει µέσα της η τοπική φορεσιά, αποτελεί σηµαντικό στοιχείο για την κατανόηση των ηθών της τοπικής κοινωνίας, τα έθιµα αλλά συχνά και την ερµηνεία των χορών. Οι σκοποί του φορέα µας κατά τοµέα είναι οι παρακάτω και εκπληρώνονται ως εξής : Διάδοση του λαϊκού µας πολιτισµού µέσω του παραδοσιακού χορού - Εκµάθηση παραδοσιακών µουσικών οργάνων - Κατασκευή παραδοσιακών φορεσιών - Έρευνα και καταγραφή του λαϊκού µας πολιτισµού - Σεµινάρια - Ανακοινώσεις - Επιστηµονικά συνέδρια - Εκδόσεις - Κοινωνική προσφορά - Παραστάσεις- Εκδηλώσεις.
​​