Θρακική Εστία Θεσσαλονίκης

Ο Σύλλογος Θρακική Εστία Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1950 από μία ομάδα προσφύγων, που ξεριζώθηκαν το 1922 από την Ανατολική Θράκη. Ήταν ο πρώτος Θρακικός Σύλλογος Προσφύγων εξ Ανατολικής Θράκης και είχε μέλη μόνο από την Ανατολική Θράκη που ζούσαν στη Θεσσαλονίκη. Αργότερα, με τροποποίηση του καταστατικού, γίνονται μέλη πλέον όλοι οι Θρακικής καταγωγής κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, δηλαδή οι έχοντες ρίζες από την Ανατολική, Βόρεια και Δυτική Θράκη. Από το 1950 έως σήμερα έχει να επιδείξει πλούσιο πολιτιστικό έργο εκφράζοντας 500.000 περίπου Θεσσαλονικείς Θρακικής καταγωγής.

Σκοπός της Θρακικής Εστίας Θεσσαλονίκης είναι η ενημέρωση επί παντός Θρακικού θέματος που αφορά στην ιστορία, τη γεωγραφία, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα των Θρακών από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, καθώς και η συστηματική μελέτη, καταγραφή, τεκμηρίωση και διάσωση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας, η οποία απαντάται στη Βόρεια, Ανατολική και Δυτική Θράκη και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, η έρευνα της αλληλεπίδρασης των πολιτιστικών παραμέτρων με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και η προώθηση της διεπιστημονικής συνεργασίας για την πολιτιστική προσέγγιση των Βαλκανικών Χωρών και προώθηση της ειρήνης.

Στη Θρακική Εστία Θεσσαλονίκης λειτουργούν χορευτικά τμήματα διδασκαλίας παραδοσιακών Ελληνικών χορών. Το χορευτικό του συλλόγου αριθμεί περίπου 100 μέλη, τα οποία συμμετέχουν στις περισσότερες εκδηλώσεις, όπως χορευτικές παραστάσεις, φεστιβάλ, συνέδρια.
Πρόεδρος της Θρακικής Εστίας Θεσσαλονίκης είναι ο Αναστάσιος Τσερκέζης, ενώ χοροδιδάσκαλος ο Δήμος Πραντσίδης.
​​