Χορωδία ΤΕΕ E.A. Α' Βαθμίδας Θέρμης

Η Χορωδία αποτελείται από μαθητές και μαθήτριες του Σχολείου που αγαπούν το τραγούδι και εκφράζονται μέσα από αυτό. Συμμετέχει σε όλες τις σχολικές γιορτές και τις εκδηλώσεις του Σχολείου.
Υπεύθυνη είναι η μουσικός του ΤΕΕ Ε.Α., Γεωργία Μελιγκοπούλου.
​​