Χορευτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης

Ο Χορευτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης (Χ.Ο.Θ.) ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1990 με πυρήνα μια μικρή ομάδα ανθρώπων που τη διέκρινε η αγάπη για τη μουσικοχορευτική έκφραση, όπως αυτή ορίζεται από την ελληνική παράδοση. Έκτοτε, η ομάδα μεγάλωσε, απλώθηκε και έφτασε να αριθμεί σήμερα πάνω από 600 μέλη. Στόχος της παραμένει πάντα η έρευνα, η διατήρηση και η διάδοση του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, η γνώση και η αξιοποίηση των ελληνικών παραδόσεων και η καλλιέργεια της προσωπικής έκφρασης μέσω των χορών και των τραγουδιών της κάθε περιοχής της Ελλάδας.
Έδρα του Χ.Ο.Θ. είναι η Καλαμαριά. Η κάλυψη των βασικών λειτουργικών και οικονομικών αναγκών του στηρίζεται στις εισφορές και τη γενικότερη εθελοντική προσφορά των μελών του, πράγμα που του εξασφαλίζει την αυτονομία του. Παράλληλα, ο όμιλος έχει την υλικοτεχνική και ηθική συμπαράσταση του Δήμου Καλαμαριάς, ενώ από το 1994 αποτελεί μέλος του ελληνικού τμήματος της C.I.O.F.F.
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του λειτουργούν 15 τμήματα εκμάθησης παραδοσιακών χορών (παιδικά, εφηβικά, νέων και ενηλίκων), χορωδία, τμήμα χειροτεχνίας, τμήμα εκμάθησης παραδοσιακών μουσικών οργάνων και συντηρείται ιματιοθήκη, βιβλιοθήκη και τράπεζα αίματος.
Κάθε χρόνο ο όμιλος διοργανώνει υπαίθριες εκδηλώσεις για την έναρξη και τη λήξη των ετήσιων δραστηριοτήτων του, όπως και ενδιαφέρουσες θεματικές παραστάσεις σε μεγάλες αίθουσες της πόλης μας, συμμετέχει σε διοργανώσεις, το προϊόν των οποίων προσφέρεται σε φορείς που έχουν ανάγκη (παιδιά με σύνδρομο Down, καρκινοπαθείς, Γιατροί του Κόσμου), υποδέχεται και φιλοξενεί χορευτικές ομάδες από το εξωτερικό, συμμετέχει σε διοργανώσεις άλλων φορέων εντός Ελλάδος και ταξιδεύει στο εξωτερικό συχνά, εκπροσωπώντας την Ελλάδα..
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στο Γκρατς της Αυστρίας λειτουργεί σύλλογος, ο Χορευτικός Όμιλος Γκρατς, τα εκατό περίπου μέλη του οποίου είναι άτομα αυστριακής καταγωγής που αγαπούν την ελληνική μουσικοχορευτική παράδοση, μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα και χορεύουν ελληνικούς χορούς με τη διδακτική ευθύνη του Χ.Ο.Θ.
Χοροδιδάσκαλος του ομίλου είναι ο κ. Σάκης Παληογιάννης.

Συμμετοχές - Εμφανίσεις - Συνεργασίες