Χορευτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης

Ο Χορευτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1990. Απαρέγκλιτος στόχος του όλα αυτά τα χρόνια, είναι ο σεβασμός στην έρευνα, στη γνώση, στη διατήρηση και στη διάδοση της ελληνικής λαϊκής παράδοσης. Στους τομείς κυρίως της μουσικής,  του χορού και της μελέτης της σημειολογίας  των φορεσιών της κάθε περιοχής της Ελλάδας. Στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους αφού   το ένα συμπληρώνει το άλλο.
Ο πολιτισμός της ελληνικής λαϊκής παράδοσης δημιουργήθηκε τα μεταβυζαντινά χρόνια. Εκφράζει τα ήθη, τα έθιμα, τα δημοτικά τραγούδια, τα παραμύθια, τη γλώσσα, το άγραφο ηθικό δίκαιο, τις αντιλήψεις, τους κανόνες συμπεριφοράς,  το ντύσιμο κλπ. Εκφράζει όμως,  και ότι επιβίωσε από τις παλαιότερες εποχές  συνθέτοντας το ήθος και το ύφος της νεοελληνικής  ζωής και συμβάλλοντας έτσι στη  διατήρηση της πολιτιστικής μας ταυτότητας.
Ο ΧΟΘ  όλα αυτά τα χρόνια  με τις εκδηλώσεις του τίμησε τον κύκλο της ζωής τη γέννηση, το γάμο, τον θάνατο, αλλά  και τον κύκλο του έτους  τις ασχολίες των ανθρώπων της οικιακής ζωής, της αγροτικής, των διαφόρων εργασιών και των θρησκευτικών γιορτών.
Σαν μια μεγάλη οικογένεια  ενισχύει το πνεύμα της συλλογικότητας, του εθελοντισμού, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης.  Η τράπεζα αίματος, η παρουσία του στα κοινωνικά καλέσματα και η συμπαράστασή του στις αναξιοπαθείς ομάδες, συμπληρώνουν τον αρχικό του στόχο.
Με τα ταξίδια των τμημάτων, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, επιδιώκει την ενότητα των λαών και την σύνδεση των πολιτισμών  με απτό παράδειγμα την συμβολή  στην  ίδρυση του Χορευτικού Ομίλου Graz στην Αυστρία. Εκτός των χορευτικών τμημάτων λειτουργούν και τμήματα Χορωδίας, Χειροτεχνίας και Εκμάθησης μουσικών οργάνων.
Έδρα του είναι η Καλαμαριά. Η κάλυψη των βασικών λειτουργικών και οικονομικών αναγκών του Ομίλου στηρίζεται στις εισφορές και την εθελοντική προσφορά των μελών του, πράγμα που του εξασφαλίζει την αυτονομία του. Παράλληλα, ο Όμιλος έχει την υλικοτεχνική και ηθική συμπαράσταση από το Δήμο Καλαμαριάς, ενώ από το 1994 αποτελεί μέλος του ελληνικού τμήματος της C.I.O.F.F. (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts - Διεθνές Συμβούλιο των Οργανώσεων Λαογραφικών Φεστιβάλ και Λαϊκής Τέχνης)
Χορευτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης ζωντανή κοιτίδα  του παρελθόντος και ελπίδα οικοδόμησης του μέλλοντος.

Συμμετοχές - Εμφανίσεις - Συνεργασίες

​​