Γιάννης Πάουλ

Σύνθεση
Ο Γιάννης Πάουλ γεννήθηκε το 1987. Από το 2009 σπουδάζει στην Κατεύθυνση Σύνθεσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στην τάξη του Δημήτρη Παπαγεωργίου.
​​