ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α’ ΜΕΡΟΣ
W.A.Mozart: Εισαγωγή από την όπερα "La Clemenza di Tito"
L.Van. Beethoven: Κοντσέρτο για πιάνο αρ.5, σε μι ύφεση "Αυτοκρατορικό"

Β’ ΜΕΡΟΣ
F. Schubert: Συμφωνία αρ. 3, σε ρε μείζονα

Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Ορχήστρας: Heiko Matias Forster
Mario Galeani: πιάνο

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

  • 14 Νοεμβρίου 2001
    Τετ     21:00  (ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μ1)
ΠΡΟΣΕΧΩΣ