ΚΟΘ

ΚΟΘ
Α' Μέρος
L. v. Beethoven: Εισαγωγή από τον “Egmont”, έργο 84
Sostenuto, ma non troppo
Allegro
Allegro con brio
Γ. Τσοντάκης:
Man of Sorrows για πιάνο & ορχήστρα

Β' Μέρος
L. v. Beethoven: Συμφωνία αρ.5 σε ντο ελάσσονα, έργο 67
Allegro con brio
Andante con moto
Allegro
Allegro

Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης
Βασίλης Χριστόπουλος
Μαρία Αστεριάδου (πιάνο)

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

  • 17 Σεπτεμβρίου 2010
    Παρ     21:00  (ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μ1)
ΠΡΟΣΕΧΩΣ