ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ
F. J. HAYDN: Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΟΜΜΘ
Franz Joseph Haydn (1732 - 1809):
Η Δημιουργία (Die Schöpfung)
Ορατόριο σε τρία μέρη σε λιμπρέτο του βαρόνου Gottfried van Swieten

A' Μέρος
1η ημέρα Η Δημιουργία του ουρανού, της γης και του φωτός
Εισαγωγή (Η αναπαράσταση του Χάους)
Im Anfange schuf Gott Himmel und Erde (Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον Ουρανόν και την Γην) [Γένεσις α’ 1-4]
Recitativo (Ραφαήλ, Ούριελ) και χορωδιακό
Nun schwanden vor dem heiligen Strahle (Τώρα εξαφανίστηκε από τις ιερές ακτίνες)
Άρια (Ούριελ) και χορωδιακό
2η ημέρα Ο χωρισμός των υδάτων
Und Gott machte das Firmament (και εποίησεν ο Θεός το στερέωμα) [Γένεσις α’ 6-7]
Ρετσιτατίβο (Ραφαήλ)
Mit Staunen sieht das Wunderwerk (Με θαυμασμό ατενίζει το θαυμαστό έργο)
Σόλο (Γαβριήλ) και χορωδιακό.
3η ημέρα Ο δημιουργία της ξηράς και της θάλασσας και της βλάστησης επί της γης
Und Gott sprach: Es sammle sich das Wasser (και είπεν ο Θεός ας συναχθώσι τα ύδατα) [Γένεσις α’ 9-10]
Ρετσιτατίβο (Ραφαήλ)
Rollend in schaumenden Wellen (Κυλώντας σε αφρίζοντα κύματα)
Άρια (Ραφαήλ)
Und Gott sprach: Es bringe die Erde Gras hervor (Και είπεν ο Θεός ας βλαστήση η γη χλωρόν χόρτον) [Γένεσις α’ 11]
Ρετσιτατίβο (Γαβριήλ)
Nun beut die Flur das frische Grün (Τώρα ενδεδυμένη με χλωρό χόρτο)
Άρια (Γαβριήλ)
Und die himmlischen Heerscharen erkündingten (Και οι στρατιές των αγγέλων ανήγγειλαν την τρίτη ημέρα)
Ρετσιτατίβο (Ούριελ)
Stimmt an die Saiten (Συνταίριαξε στις χορδές)
Χορωδιακό
4η ημέρα Η Δημιουργία των ουράνιων σωμάτων
Und Gott sprach: Es sein Lichter an der Feste des Himmels (Και είπεν ο Θεός ας Γείνωσι φωστήρες εν τω στερεώματι του ουρανού) [Γένεσις α’ 14-16]
Ρετσιτατίβο (Ούριελ)
In vollem Glanze steiget jetzt die Sonne (Με μεγαλόπρεπη λάμψη ανατέλλει τώρα ο ήλιος) [Ψαλμός 19.1-5]
Ρετσιτατίβο (Ούριελ)
Die Himmel erzählen die Ehre Gottes (Οι ουρανοί αφηγούνται την δόξα του θεού) [Ψαλμός 19.1-5]
Χορωδιακό

Β' Μέρος
5η ημέρα Η Δημιουργία των πτηνών και των πλασμάτων της θάλασσας
Und Gott sprach: Es bringe das Wasser in der Fülle hervor (Και είπεν ο Θεός ας γεννήσωσι τα ύδατα εν αφθονία) [Γένεσις α’ 20]
Ρετσιτατίβο (Γαβριήλ)
Auf starkem Fittige schwinget sich der Adler stolz (Με ισχυρά φτερά πετά στα ύψη)
Άρια (Γαβριήλ)
Und Gott schuff grosse Walfische (Και εποίησεν ο Θεός τα κήτη τα μεγάλα) [Γένεσις α’ 21-22]
Ρετσιτατίβο (Ραφαήλ)
Und die Engel rührten ihr unsterblichen Harfen (Και οι άγγελοι έκρουσαν στις αθάνατες άρπες τους)
Ρετσιτατίβο (Ραφαήλ)
In holder Anmut stehn (Με ωραία περιβολή)
Τρίο
Der Herr ist groß in seiner Macht (Ο θεός είναι μεγάλος στην ισχύ του)
Χορωδιακό
6η ημέρα Η Δημιουργία των ζώων και των ανθρώπων
Und Gott sprach: Es bringe die Erde hervor lebende Geschöpfe (Και είπεν ο Θεός ας γεννήση η γη ζώα έμψυψα) [Γένεσις α’ 24]
Ρετσιτατίβο (Ραφαήλ)
Gleich öffnet sich der Erde Schoß (Αμέσως η γη άνοιξε την μήτρα της)
Ρετσιτατίβο (Ραφαήλ)
Nun scheint in vollem Glanze der Himmel (Τώρα τα ουράνια λαμποκοπούν με όλη τους την δόξα)
Άρια (Ραφαήλ)
Und Gott schuf den Menschen, And God created Man (Και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον) [Γένεσις α’ 27, β’ 7]
Ρετσιτατίβο (Ούριελ)
Mit Würd’ und Hoheit angetan (Με κύρος και μεγαλείο ενδεδυμένοι)
Άρια (Ούριελ)
Und Gott sah jedes Ding (Και είδεν ο Θεος πάντα όσα εποίησε) [Γένεσις α’ 31]
Ρετσιτατίβο (Ραφαήλ)
Vollendet ist das grosse Werk (Ολοκληρώθηκε το μεγάλο έργο)
Χορωδιακό
Zu dir, o Herr, blickt alles auf (Σε σένα, Κύριε, προσβλέπουμε όλοι) [Ψαλμός 145: 15-16]
Τρίο
Vollendet ist das grosse Werk (Ολοκληρώθηκε το μεγάλο έργο)
Χορωδιακό
Γ’ Μέρος
Aus Rosenwolken bricht (Από ρόδινο μανδύα ξεπροβάλλει)
Εισαγωγή και ρετσιτατίβο (Ούριελ)
Von deiner Güt, o Herr und Gott (Με την καλοσύνη σου, Κύριε και Θεέ)
Ντουέτο (Αδάμ, Εύα) και χορωδία
Nun ist die erste Pflicht erfüllt (Τώρα εκπληρώνεται το πρώτο μας χρέος)
Ρετσιτατίβο (Αδάμ, Εύα)
Holde Gattin, dir zur Seite (Γλυκέ μου σύντροφε, με εσένα στο πλευρό μου)
Ντουέτο (Αδάμ, Εύα)
Ο glücklich Paar und glücklich immerfort (Ω, ευτυχισμένο ζεύγος, και ευτυχισμένο εσαεί)
Ρετσιτατίβο (Ούριελ)
Singt dem Herren alle Stimmen (Υμνούν τον Θεό όλες οι φωνές)
Χορωδιακό

Ute Selbig: σοπράνο
Marcus Ullmann: τενόρος
Carsten Sabrowski: μπάσος

Χορωδία "Μακεδονία"
Χορωδία της Ε.Ρ.Τ.
Διεύθυνση Χορωδίας: Αντώνης Κοντογεωργίου
Βοηθός Μουσικής Διδασκαλίας: Αγγελική Κρίσιλα

Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Ορχήστρας: Νίκος Αθηναίος


Τιμές εισιτηρίων:
60€, 50€, 40€, 30€, 15€ (μαθητικά-φοιτητικά)
Έναρξη προπώλησης: για το κοινό 25 Νοεμβρίου,
για τους συνδρομητές 11 Νοεμβρίου

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

  • 23 Δεκεμβρίου 2009
    Τετ     21:00  (ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μ1)
ΠΡΟΣΕΧΩΣ