ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟ ΦΟΥΑΓΙΕ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

ΟΜΜΘ
Α' Μέρος
Vincenzo Bellini
(1801-1835):
 Composizioni da camera
  Vaga luna, che inargenti, arietta, αρ. 9
  L' abbandono, romanza, αρ. 4
  Torna, vezzosa Fillide, romanza, αρ. 6
Enrique Granados (1867-1916):
Από τις Tonadillas en estilo antiguo (στίχοι: Fernando Periquet)
  El majo discreto, αρ. 9
  El tralala y el punteado, αρ. 3
  El majo timido, αρ. 5
Από τις Mayas dolorosas
  La maja dolorosa 1
  La maja dolorosa 2
Από τις Tonadillas en estilo antiguo
  El mirar de la maja, αρ. 7 
Από την όπερα Goyescas
  La maja y el ruiseñor

Β' Μέρος
Maurice Ravel
(1875-1937):
Cinque mélodies populaires grecques
  Le reveil de la mariée
  Là-bas, vers l’ église
  Quel gallant m’ est comparable
  Chanson de cueilleuses de lentisques
  Tout gai!
Manuel de Falla (1876-1946):
Siete canciones populares españolas
  El pano moruno
  Sequidilla murciana
  Asturiana
  Jota
  Nana
  Cancion
  Polo

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κασσάνδρα Δημοπούλου Σοπράνο
Γιώργος Πέτρου Πιάνο
Τιμές εισιτηρίων:
10€
  • 13 Οκτωβρίου 2008
    Δευ     20:30  (ΦΟΥΑΓΙΕ M1)
ΠΡΟΣΕΧΩΣ