ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α’ ΜΕΡΟΣ
C.M von Weber: Ελεύθερος σκοπευτής Εισαγωγή
D. Shostakovitch: Κονσέρτο αρ. 2 σε φα μείζονα, έργο 102 για πιάνο και ορχήστρα
Β’ ΜΕΡΟΣ
L.v.Beethoven: Συμφωνία αρ. 6, σε φα μείζονα, "Ποιμενική" Έργο 68

X. Αγγελόπουλος: πιάνο
Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Ορχήστρας: Χ. Ηλιάδης

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

  • 05 Νοεμβρίου 2003
    Τετ     21:00  (ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μ1)
ΠΡΟΣΕΧΩΣ