ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α’ ΜΕΡΟΣ
Αιώνια η μνήμη (40 ψάλτες) Αφήγηση εκτός σκηνής(αφηγ.Α’)
1) Οντεν την θεμελιώνανε-Αφήγηση(είσοδος αφηγητή α΄)
2) Ολα τα κάστρα είδα - Αφήγηση
3) Υμνος προς την Παναγία - Αφήγηση
4) Χουσεϊνί σαζ-σεμαϊ – Αφήγηση 2 φράσεις
5) Μοναχογιός ο Κωνσταντής - Αφήγηση
6) Σημαίνει ο Θεός - Αφήγηση
7) Μοιρολόϊ – Αφήγηση που διακόπτεται από αυτοσχεδιασμούς
οργάνων
8) Ναηλοί εμάς - Αφήγηση
9) Γιατί πουλί μ’ δεν κελαηδείς
10) Τρια καράβια - Αφήγηση
11) Πήραν την Πόλιν – Αφήγηση
12) Τη Υπερμάχω

Β’ ΜΕΡΟΣ
Λατέρνα. (Εμφανίζονται οι 4 χορευτές-παραμένουν επί σκηνής-
-αφηγητής Β΄)
1) Σε καινούργια βάρκα- Αφήγηση
2) Εχε για πάντα γεια - Αφήγηση
3) Σαν τα μάρμαρα (χορεύουν οι χορευτές)
Λατέρνα (αποχωρούν οι χορευτές) - Αφήγηση
4) Είναι καρδιές - Αφήγηση
5) Τίνος να πω τον πόνο μου - Αφήγηση
6) Ρουμπαλιά
7) Σαν πας στα ξένα
8) Οντεν την θεμελιώνανε (είσοδος 40 ψαλτών & αφηγητής Α΄)

Δ. Καρέλλης: αφηγητής Α’
Μ. Λαδά: αφηγήτρια Β’
Δ. Κόντας: χορευτής
Μ. Ζαρδαβάς: χορευτής
Δ. Βέργος: χορευτής
Β. Αδαμόπουλος: χορευτής
Χορωδία: B. Ασημήνας, Κ. Βαλάσης, Σ. Ζαχαρίου, Γ. Κατσά, Μ. Λαδά, Κ. Μπιρμπίλη, Χρ. Τασιός

Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση Ορχήστρας: Π. Γκούνας

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

  • 29 Μαΐου 2003
    Πεμ     21:00  (ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μ1)
ΠΡΟΣΕΧΩΣ