ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ - MARTYN VAN DEN HOEK

ΟΜΜΘ
Α' Μέρος
Johann Sebastian Bach (1685-1750):
3 πρελούδια και φούγκες από το Καλώς Συγκερασμένο Κλειδοκύμβαλο, τεύχος ΙΙ
  Πρελούδιο και φούγκα σε ντο μείζονα
  Πρελούδιο και φούγκα σε ντο ελάσσονα
  Πρελούδιο και φούγκα σε φα ελάσσονα
Ludwig Van Beethoven (1770-1827):
Σονάτα για πιάνο σε ντο ελάσσονα, op. 111

Β' Μέρος
Willem Pijper (1894-1947):
Σονάτα (1930)
  Allegro moderato
  Adagio molto
  Presto volante
Peter Schat (1935-2003):
Inscriptions, op. 6 (1959)
Franz Liszt (1811-1886):
Après une lecture de Dante (Sonata quasi Fantasia)
Grande Fantasie Brilliante sur Les Cloches de Paganini

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Martyn Van den Hoek Πιάνο
Τιμές εισιτηρίων:
6.000 δρχ, 4.000 δρχ., 3.500 δρχ., 1.500 δρχ
  • 09 Οκτωβρίου 2000
    Δευ     21:00  (ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μ1)
ΠΡΟΣΕΧΩΣ