ΚΥΚΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΤΑΓΚΑ: ΑΠΟ ΤΟΝ HAYDN ... ΣΤΟΝ CHOPIN - Ακυρώνεται

Ο.Μ.Μ.Θ.

Η συναυλία ακυρώνεται
J. Haydn: Παραλλαγές σε Φα ελάσσονα (Un Piccolo divertimento), Hob. 17/6
L.v. Beethoven: Σονάτα για πιάνο Αρ. 31 σε Λα ύφεση μείζονα, Έργο 110
F. Chopin: Πρελούδιο Αρ. 25 σε Ντο δίεση ελάσσονα, Έργο 45
                 Νυχτερινό Αρ. 1 σε Σι μείζονα, Έργο 62
                 Μαζούρκα Αρ. 2 σε Μι ελάσσονα, Έργο 17
                 Μαζούρκα Αρ. 4 σε Λα ελάσσονα, Έργο 17
                 Βαρκαρόλα σε Φα δίεση μείζονα, Έργο 60

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μιχάλης Τάγκας Πιάνο

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

10€, 5€ (μειωμένο)

  • 13 Νοεμβρίου 2017
    Δευ     21:00  (ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ Μ2)
ΠΡΟΣΕΧΩΣ