Η ΣΟΔΘ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ

Η ΣΟΔΘ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ

Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέρος Α’
F. Mendelssohn: Hebrides Overture, Έργο 26
W.A. Mozart: Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα Αρ. 23 σε Λα μείζονα, K. 488
                     i. Allegro
                     ii. Adagio
                     iii. Allegro assai

Μέρος Β
W.A. Mozart: Συμφωνία Αρ. 38 σε Ρε μείζονα, K. 504, (Prague)
                     i. Adagio – Allegro
                     ii. Andante
                     iii. Finale (Presto)

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

10€, 5€ (μειωμένο)

  • 10 Μαΐου 2017
    Τετ     21:00  (ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ Μ2)
ΠΡΟΣΕΧΩΣ