Η ΣΟΔΘ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ

Η ΣΟΔΘ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ

Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέρος Α’
G.F. Haendel: Άφιξη της Βασίλισσας του Σαβά”, από το ορατόριο Solomon, HWV 67
Α. Marcello: Κοντσέρτο για όμποε και έγχορδα σε Ρε ελάσσονα, SZ. 799
                    Κωνσταντίνος Σακαρέλης όμποε
W.A. Mozart: Κοντσέρτο για κλαρινέτο και ορχήστρα σε Λα μείζονα, KV. 622
                     Οδυσσέας Καρύδης κλαρινέτο

Μέρος Β’
F. Schubert: Συμφωνία Αρ. 5 σε Σι ύφεση μείζονα, D. 485

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

10€, 5€ (μειωμένο)

  • 26 Απριλίου 2017
    Τετ     21:00  (ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ Μ2)
ΠΡΟΣΕΧΩΣ