Η ΣΟΔΘ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ

Η ΣΟΔΘ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ

Ο.Μ.Μ.Θ. - ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α' Μέρος
Samuel Barber: Adagio for Strings

Ντίνος Κωνσταντινίδης: Music for Bill
Θάνος Μικρούτσικος: For Sax and Strings and Love and Dreams

B' Μέρος
Ludwig van Beethoven: Συμφωνία Αρ. 7 σε Λα μείζονα, Έργο 92
                                       i. Poco sostenuto-Vivace
                                       ii. Allegretto
                                       iii. Presto-Assai meno presto
                                       iv. Allegro con brio

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

10€, 5€ (μειωμένο)

  • 07 Μαρτίου 2017
    Τρι     21:00  (ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΙΜΙΛΙΟΣ ΡΙΑΔΗΣ Μ2)
ΠΡΟΣΕΧΩΣ